Ype Koopmans, artistiek directeur museum MORE te gast bij de Gorsselse Kunstkring op dinsdag 1 oktober

 

F945D078 427E 4BFE 8E67 2D731DB0A428

In het GKK-Café, Joppelaan 5 in Gorssel, is artistiek directeur van museum More Ype Koopmans onze gast. Eetcafé ‘De Hoek’ is, zoals elke eerste dinsdagmiddag van de maand, ook op 1 oktober van 17.00 tot 19.00 uur ‘the place to be’.

Ype Koopmans mag gezien worden als de programmatisch initiator en daarmee tegelijk verantwoordelijk voor het onmiskenbare succes van Museum MORE (Modern Realisme), dat zowel in Gorssel als inmiddels ook in Kasteel Ruurlo. Hij kan daarbij putten uit de grote, in opzet Nederlandse collectie van verzamelaars Monique en Hans Melchers.

Hoeveel inventiviteit (en bruiklenen) zijn nodig voor de altijd interessante exposities? Steeds weer nieuwe toppers naast Charley Toorop, Pyke Koch, Carel Willink of de publiekslieveling Jan Mankes, aan wie in 2020 extra aandacht besteed zal worden, staan op de rol. Ook de toenemende internationale samenwerking leidt tot verrassende avonturen rond Euan Uglow en meer recent Britse realisten in ‘For Real’, zoals Koopmans in Winterthur de Zwitserse broers Barraud herontdekte. Maar zulke ‘vondsten’ alleen zijn voor hem, tot voor kort tevens hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de Open Universiteit, niet genoeg. Het gaat hem eveneens om toetsbaar cultuurhistorisch onderzoek waarvan de resultaten een plek dienen te krijgen in goede verhalen, via de museumgidsen, in pakkende teksten etc.  In zijn oratie verhelderde hij zijn opvattingen waarbij hij het door Nescio in ‘Dichtertje, De Uitvreter’ en ‘Titaantjes’ opgetekende Amsterdamse kunstmilieu van omstreeks 1910 scherp, maar ook met een liefdevolle toets ontleedde tot een waarachtige ‘kunstenaarsgeschiedenis’.

Opvallend is verder zijn diepgegronde wens de beeldende kunst met andere disciplines (film, muziek, mode etc.) te verbinden én tegelijk zijn inzet om MORE stevig aan de weg te laten timmeren met ‘Het geheim van de meester’, ‘Kunst en kitsch’, ook nu weer in Gorssel. En wat mogen we verwachten van de indrukken van kunsthistorica Sis, want ook de Van Rossems zijn op museumbezoek geweest. Ten slotte, als u zich weleens afgevraagd heeft waarom de belangstelling voor de figuratieve kunst in de loop van de vorige eeuw terugliep en nu weer behoorlijk gegroeid lijkt, dan moet u beslist komen. Dick van Welzen gaat met Ype Koopmans in gesprek. E.e.a. zal worden geïllustreerd met diverse afbeeldingen.

Koopmans was redacteur (1989-2002) van het tijdschrift Jong Holland en publiceerde meerdere artikelen en boeken. Hij werkte als curator (1994-2012) bij het Museum voor moderne kunst in Arnhem. Sinds 2014 is hij artistiek directeur van het museum More in Gorssel. Ype Koopmans is gespecialiseerd in de Nederlandse kunst van het interbellum.

Voor meer informatie zie www.museummore.nl

Ook niet-leden zijn welkom. Consumpties zijn voor eigen rekening. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd om de gast te fêteren. Na afloop van de bijeenkomst is er een mooie gelegenheid om na te praten tijdens het diner. Daarvoor kunt u zich tijdens de bijeenkomst opgeven en is voor eigen rekening.

YKCarel Willink Zilveren bruiloft 1925 collectie Museum MORE Mrs Sylvia Willink Pictoright 2019

 YKMuseum MORE Gorssel front photo Imre Csany mr